Spotkanie Noworoczne Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Żelechlinek

spotkanie noworoczne01031 stycznia 2016 r. w  Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku spotkały się wszystkie  Panie zrzeszone w kołach Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Żelechlinek. Organizatorem VII  Spotkania Noworocznego był Gminny Dom Kultury w Żelechlinku. Jak co roku   połączone ono  było z wystawa zdjęć pt. „ Podsumowanie Roku Kultury 2015”.

W spotkaniu udział wzięło 70 Pań z 11 Kół Gospodyń Wiejskich aktywnie działających na terenie Gminy Żelechlinek oraz zaproszeni goście: Radny Powiatu Stanisław Kaczmarek Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek, Iwona Gawron – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., Przewodnicząca Rady Gminy Żelechlinek – Mirosława Pasik, Sekretarz Gminy Aneta Michniewska, Skarbnik Gminy Jadwiga Kaczmarek, Kierownik JG Bogumił Koziarski, Radne  Gminy Żelechlinek - Urszula Makowska ,  Urszula Szymczak, Agnieszka Matysiak i Joanna Goździk. Uroczystego otwarcia Spotkania i powitania zaproszonych gości dokonała  Dyrektor GDK  w Żelechlinku Grażyna Susik. Po powitaniu i życzeniach noworocznych nastąpiła prezentacja programu artystycznego   w wykonaniu dzieci  i młodzieży  działających   w Kole Teatralnym przy GDK. Po występie dzieci i młodzieży głos zabrał Wójt Gminy Bogdan Kaczmarek składając serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pracowali w 2015r.  na pozytywny wizerunek naszej gminy i promowali ją w regionie. Posumowano wszystkie wydarzenia  kulturalne realizowane przez Gminny  Dom Kultury przy współudziale Samorządu Gminy Żelechlinek oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Ubiegły rok był bardzo pracowitym okresem dla wszystkich mieszkańców gminny zaangażowanych w pracę społeczną na rzecz naszej Społeczności.  To jak radziły sobie Panie z KGW w imprezach powiatowych i wojewódzkich przedstawia wystawa zdjęć dedykowana wszystkim , którzy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym Gminy pracując tym samym  na jej wizerunek poprzez udział  w różnych konkursach powiatowych  i spotkaniach. Okazuje się że bieżący rok zapowiada się jeszcze bardziej pracowicie z uwagi na przybywającą ilość imprez plenerowych . Na spotkaniu został przedstawiony plan działalności kulturalnej Gminnego Domu Kultury  na rok 2016. Przedstawiono również informację o terminach  imprez powiatowych , w których udział biorą przedstawiciele każdej gminy w powiecie. Po części oficjalnej spotkania wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do stołu szwedzkiego przygotowanego przez GDK wraz z Paniami Janiną Piechotą, Renatą Golenia, Ewą Grzyb, Urszulą Makowską i Agnieszką Fijałkowską  z KGW Żelechlinek. Przy filiżance herbaty Panie wymieniały się doświadczeniami snując plany na dalszą działalność kulturalną i społeczną . Zainteresowanych wystawą   fotograficzną „Podsumowanie Roku Kultury  2015”  zapraszamy każdego dnia  od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 16:00.

Ta strona używa plików Cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć Polityka prywatności.

Zrozumiałem i akceptuję